سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى 
تحقیقات در زمینه تاریخ و سیره اهل بیت 
1365/01/02 
1370/01/01 
علمى،پژوهشى 
همکاری 
دفتر تبلغات اسلامی حوزه علمیه قم 
پاسخ به سوالات در حوزه تاریخ و سیره و ادیان 
1360/01/01 
1385/01/01 
علمى،پژوهشى 
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه 
مدرس 
1374/07/01 
1379/03/31 
ريشه هاي انقلاب اسلامي، تاريخ 
تدریس 
دانشگاه تربيت معلم 
مدرس 
1370/06/02 
 
معارف اسلامي 
تدریس 
دانشگاه تهران 
مدرس 
1370/06/02 
1379/03/31 
--- 
تدریس 
دانشگاه قم 
مدرس 
1382/06/01 
1385/03/31 
معارف